Enumeration ABITransactionType

Enumeration Members

Enumeration Members

acfg: "acfg"

Asset configuration transaction type

afrz: "afrz"

Asset freeze transaction type

any: "txn"

Any transaction type

appl: "appl"

Application transaction type

axfer: "axfer"

Asset transfer transaction type

keyreg: "keyreg"

Key registration transaction type

pay: "pay"

Payment transaction type

Generated using TypeDoc